Program czyste powietrze

Program czyste powietrze pozwala na uzyskanie dotacji do kilkudziesięciu złotych. W zależności od wysokości Twoich dochodów te kwoty mogą się różnic.

Program ten obejmuje prace termomodernizacyjne w budynku więc poza wymianą pieców lub docieplenia budynku, możemy starać się o dotację na zwrot części kosztów w przypadku wymiany bramy garażowej, okien, drzwi.


Aby skorzystać z dotacji musisz spełniać następujące wymagania:

 • być osobą fizyczną
 • być właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • twój dochód roczny nie może przekraczać kwoty 100 000 zł, W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się – przy czym nadal suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł

Gdzie złożyć wniosek?

 • w oddziale WFOŚIGW, który odpowiada lokalizacji Twojego budynku lub lokalu
 • online na www.gov.pl
Rodzaje dopłat i ich wysokości:

Opcja 1:

Co obejmuje:
 • Demontaż starego źródła ciepła na paliwo stałe
 • Zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda
 • Zakup i montaż gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu

Dodatkowo:

 • Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • Zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • Dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej – 25 000 złotych
 • przedsięwzięcie obejmujące mikroinstalację fotowoltaiczną – 30 000 złotych

Opcja 2:

Co obejmuje:
 • Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe
 • Zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • Zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo:

 • Zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • Dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota maksymalnej dotacji:

 • przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej – 20 000 złotych
 • przedsięwzięcie obejmujące mikroinstalację fotowoltaiczną – 25 000 złotych
Opcja 3:
Co obejmuje:
 • Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła

Dopuszcza się przyznanie dotacji na:

 • Zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż)
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • Wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 10 000 zł

Posiadamy w swojej ofercie : BRAMY , OKNA i DRZWI spełniające wymogi wniosku o dotację z programu czyste powietrze.

Jaka BRAMA? Na pewno super ciepły UNITHERM lub PRIME oraz ekonomiczny UNIPRO

Jakie DRZWI? Oczywiście seria CREO I NOVA.

Jakie OKNA? Jest ich wiele... 

Wejdź na stronę WFOŚiGW – Program Czyste Powietrze aby dowiedzieć się więcej na temat tego jak wypełnić i wysłać wniosek.